می 17, 2016

متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون “مبارزه با قاچاق کالا و ارز” را به […]
می 17, 2016

متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات

متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رئیس جمهور منتشر شد. حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح […]
می 17, 2016

قانون امور حسبی

تعریف امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف […]